Vertrouwenspersoon

Het bestuur van RHC hecht grote waarde aan de functie van vertrouwenscontactpersoon. De functie richt zich erop om in vertrouwen, dus anders dan via de normale kanalen bij RHC, ernstige problemen en misstanden of het vermoeden daarvan te onderzoeken en bij te dragen aan oplossingen.

 

RHC kent een vertrouwenscommissie met twee vertrouwenscontactpersonen die zich bezighouden met vertrouwen en veiligheid. Zij kennen de club goed en weten hoe zij om moeten gaan met eventuele meldingen omtrent vertrouwen en veiligheid. Beiden zijn voor iedereen die bij RHC betrokken is goed bereikbaar. Op dit moment zijn onze vertrouwenscontactpersonen: Marjon de Koning en Gertjan Spuij.

 

Het is belangrijk dat iedereen die bij RHC betrokken is, weet wanneer en hoe contact gelegd kan worden met beiden. Marjon en Gertjan vertellen hieronder over hun rol en taken en doen een beroep op iedereen om met hen mee te denken over de vormgeving van veiligheid in onze club.

 

KNHB en NOC-NSF

In de media verschijnen regelmatig berichten over ongewenste zaken in de sportwereld. Het wordt steeds duidelijker dat de veiligheid van alle leden, jong en oud, voortdurend scherp bewaakt moet worden. Wij weten dat er op veel niveaus verschillende vormen van intimidatie en onveiligheid voorkomen. De KNHB en de overkoepelende sportfederatie NOC-NSF zijn zich daarvan ook zeer bewust. Wat betekent dit voor onze situatie? Hoe gaat de Vertrouwenscommissie hiermee om?

 

Bereikbaar voor iedereen

Om te beginnen proberen wij gemakkelijk en laagdrempelig bereikbaar te zijn voor iedereen: ouders, leden, trainers en coaches. Wij zijn op wedstrijddagen regelmatig aanwezig en altijd aanspreekbaar. Verder zijn wij bereikbaar per e-mail.  

 

Wij zijn er voor jou

Wij zijn er om lastige kwesties te helpen oplossen. Als er iets vervelends gebeurt kan je terecht bij een van ons. Ook als je ergens van beschuldigd wordt, bijvoorbeeld ongepast gedrag, bieden wij een luisterend oor en geven wij in strikt vertrouwen advies. Wij kunnen je in verbinding stellen met vertrouwenspersonen van NOC-NSF, advies geven bij hulpvragen of meedenken over andere oplossingen en eventueel externe hulp adviseren. Daarbij werken wij met de principes die NOC-NSF heeft vastgelegd. 

 

Hulp en advies

De vertrouwenscommissie is een contactorgaan, wat wil zeggen dat het haar primaire taak is te zoeken naar oplossingen door (externe) deskundigen in te schakelen. Zij is nadrukkelijk niet ingesteld om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van gemelde vervelende situaties, maar wel om met hulp en advies van derden beide partijen die zijn betrokken bij de melding verder bij te staan. Dit geldt zowel aan de kant van melder/klager als aan de kant van beklaagde. Vertrouwelijkheid staat bij ons voorop. De regels schrijven voor dat wij in vertrouwen rapporteren aan een of twee leden van het Dagelijks Bestuur, die overigens net als wij aan dezelfde geheimhouding gebonden zijn.

 

Contactgegevens

Marjon de Koning: [email protected]

Gertjan Spuij: [email protected]