Concept notulen ALV gereed

7 juli 2023

Afgelopen 13 juni 2017 vond in het clubhuis weer de jaarlijkse juni ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats. Het concept verslag van deze vergadering is nu gereed en in te zien achter de inlog op de RHC website, alsook opvraagbaar via [email protected]
Op de eerstvolgende financiële ALV (staat nu gereserveerd voor 22 september 2017) zal dit verslag definitief dienen te worden vastgesteld door de ALV.

In een notendop de belangrijkste items van de 13 juni ALV:
1) Vaststelling stukken: Het jaarverslag RHC 2016/17 en de notulen van de september ALV 2016 zijn definitief vastgesteld. Ook deze stukken, net als de powerpoint presentatie die het bestuur op 13 juni gaf, zijn in te zien via de RHC website achter de inlog onder  Club/ Documenten (respectievelijk de categorieën Algemene Leden Vergadering en Jaarverslagen RHC).
2) De meiden van de MC3 kwamen hun welverdiende Jeugd Interne Competitie (JIC)-bokaal in ontvangst nemen en H1 de Senioren Interne Competitie (SIC) bokaal. Joost van Nes ontving de bokaal voor Trainer van het jaar.
3) Het bestuur van RHC gaf een korte vooruitblik op de speerpunten en beleid voor komende tijd. De strafcommissie en vertrouwenscommissie brachten hun jaarverslag aan de ALV uit.

Wil je meer informatie? Lees dan vooral het concept-verslag van de vergadering! Wil je nog wat hulp bij het inloggen op de RHC-website, raadpleeg dan ditdocument.

Mede namens de rest van het bestuur wens ik jullie allemaal een hele fijne zomerperiode en we zien elkaar graag weer bij de start van het seizoen in augustus en natuurlijk de volgende ALV op 22 september!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris RHC