Samen maken we het leuk!

10 september 2023

Sportiviteit & Respect: Samen maken we het leuk!

Aan allen hekken van onze hockeyvelden prijkt sinds de start van dit seizoen een nieuw doek. Dit is één van de initiatieven die voortkomt uit het convenant Sportiviteit & Respect. Samen met zo'n 20 clubs uit de Haagse regio heeft RHC het convenant gesloten.Onder het motto "Samen maken we het leuk!" dragen we ook bij RHC de gezamenlijke gedragsregels uit:

• Respecteer elkaar
• Fanatiek mag, sportief moet
• Fatsoenlijke taal is heel normaal
• Opgeruimd staat netjes

Veel hockeyplezier!

 

#sportiviteitenrespect   #samenmakenwehetleuk   #doeslief