Veldtrainingen voor senioren weer hervat

21 november 2023
De versoepeling van de coronaregels maakt dat ook de seniorenteams weer kunnen trainen in groepjes van vier. De samenstelling van deze groepen mag tijdens de training niet wijzigen. Zorg ervoor dat je voor en na de training niet mengt met andere groepen, je op het veld verzamelt in het door de trainer aangegeven vak en dat je dus ook apart vervoer naar de hockeyclub hebt.

Elk team dat wil trainen wijst een corona-verantwoordelijke aan die contact opneemt met de Seniorencommissie. Je mag alleen trainen als er akkoord is van de Seniorencommissie. Indien we zien dat er niet naar de geest van de coronamaatregelen wordt gehandeld, dan trekken we deze toestemming direct weer in. Zie ook het coronaprotocol van RHC voor de spelregels over trainen in groepen van 4.
Coronaprotocol RHC (21 november 2020)