Van de Voorzitter

8 september 2023

Afgelopen week werd de hockeywereld opgeschrikt door het bericht dat een trainer van HGC heimelijk opnamen heeft gemaakt van speelsters die zich in de kleedkamer aan het omkleden waren.

Hierbij zijn niet alleen opnamen gemaakt van HGC-speelsters, maar ook van speelsters van bezoekende clubs. Daarbij rijst ook de vraag of speelsters van Rijswijk zijn gefilmd. Volgens het bericht van het Openbaar Ministerie (zie link) zijn alle betrokken clubs hier over reeds geïnformeerd. Wij hebben echter geen contact gehad met het OM en gaan er dan ook vooralsnog van uit dat er geen meisjes van RHC zijn gefilmd. Mochten we andere informatie krijgen dan zullen we daar uiteraard over berichten.

Dit alles geeft ons weer stof tot nadenken. Sportverenigingen met veel kinderen hebben aantrekkingskracht op mensen met kwade bedoelingen. We hebben inmiddels duizend leden waarvan ruim 700 jeugdleden en kunnen niet uitsluiten dat ook wij met zo iets te maken kunnen krijgen. Wij zullen dus allemaal waakzaam moeten zijn. NOC/NSF heeft gedragsregels opgesteld waar we ons aan moeten houden. (zie link) Deze regels zijn er om onze jeugdspelers te beschermen, maar zijn er ook om te voorkomen dat een trainer of teambegeleider zichzelf in een kwetsbare positie brengt. Samen moeten zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen die bij ons komen hockeyen.
Mocht u nog vragen hierover hebben neem dan contact op met ondergetekende.

Met sportieve groet,

Geert-Willem van Weert
Voorzitter
[email protected]
06-22231945