George Dessing Erelid

10 oktober 2023

Tijdens de ALV van 22 september jl. is George Dessing, op dat moment aftredend penningmeester van het bestuur van RHC, door de ALV benoemd als Erelid.

Sinds september 2007 was George Dessing al actief als penningmeester van het bestuur. Tijdens de ALV van 22 september heeft hij het stokje overgedragen aan Olivier Maas.

De voorzitter Geert-Willem van Weert gaf aan dat de manier waarop George zijn opvolging heeft geregeld typerend is voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren werkzaam is geweest: altijd scherp, onder vol vertrouwen en altijd klaarstaand in nood. Tijdens zijn penningmeesterschap heeft hij een aantal belangrijke financiële dossiers (denk bijv. aan de vervanging van de velden) onder zijn hoede gehad en deze positief kunnen afsluiten. Mede dankzij zijn bemoeienissen is RHC nog steeds een  financieel gezonde club.  
Maar niet alleen via zijn penningmeesterschap is hij van grote waarde voor de club geweest. Hij was vele jaren geleden, samen met Ivo Caminada, een van de grondleggers van het zogenaamde Adhockeyplan. Dat plan was het begin van de groei die RHC de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en die RHC ook nu nog de bloeiende vereniging maakt die het is.

 

De ALV is unaniem akkoord gegaan met de benoeming van George als Erelid en George heeft tijdens de ALV ook het bijbehorende decorum ontvangen.

Ook Erelid Ivo Caminada refereerde in zijn slotwoord aan de ALV nog aan de Adhockey-plan- tijd, waarbij zij met weinig middelen en onder  enorme tijdsdruk hele mooie dingen voor RHC hebben kunnen doen. Ivo benadrukte daarbij dat wat hem betreft het Erelidmaatschap van George zeker ook met terugwerkende kracht van toepassing is.  George kennende zal hij zich zeker niet terugtrekken als actieve RHC-er. Maar Ivo gaf George nog wel graag mee dat hij nu ook even van zijn welverdiende rust op RHC moet gaan proberen te genieten.

Namens RHC willen we George van harte feliciteren met deze Eretitel en hem – en iedereen die hem hierbij heeft ondersteund- bedanken voor al zijn inzet.

Namens het bestuur,

Ann-Marie Kühler
Secretaris RHC

 
Bijlage