Terugblik ALV 22 september

10 oktober 2023

Ook zo benieuwd naar wat er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 september jongstleden besproken is? Het concept verslag daarvan is nu gereed en opvraagbaar via [email protected]

In de eerstvolgende ledenvergadering, die in juni 2016 plaatsvindt op RHC, zal het concept verslag definitief dienen te worden goedgekeurd en zal het vervolgens op de site worden geplaatst.

Ook is op de ALV het verslag van de ledenvergadering van 23 juni 2015 definitief vastgesteld. Dit verslag is nu ook voor iedereen in te zien via de website, onder RHC/bestuur/publicaties/bestuur ALV. Op dezelfde plaats staat ook een compilatie van de belangrijkste en voor publicatie vatbare sheets uit de powerpoint-presentatie die het bestuur op de ALV van 22 september  2015 heeft gehouden.

Een belangrijk besluit dat de ALV op 22 september heeft genomen betreft het instemmen met het contributievoorstel voor het seizoen 2015/16.  Daarnaast werd er onder meer een interessante inhoudelijke discussie gevoerd over de gevolgen van de uitspraak van 1 juli jl. van de Raad van State inzake de plofcirkel- kwestie en de mogelijke consequenties daarvan voor de hockeyactiviteiten bij RHC.

De hockey-tweeling Sebastiaan en Roderick Keus werden geëerd in verband met hun 25 jarig lidmaatschap en George Dessing werd benoemd als Erelid van RHC.

In het kader van de bestuurssamenstelling is van belang te vermelden dat penningmeester George Dessing aftrad en het stokje doorgeeft aan Olivier Maas. Daarnaast werd Ilse Smit door de ALV benoemd als bestuurslid organisatie.
Wij bedanken George voor zijn waardevolle en jarenlange inzet en heten Olivier en Ilse van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
(secretaris bestuur)

 
Bijlage