Agenda
11-8  Bestuursvergadering
25-8  Bestuursvergadering
30-8  Trainersworkshop #1
1-9  Coach-& Manageravond #1
3-9  Spelbegeleidersavond
8-9  Bestuursvergadering
8-9  Coachavond #2
Hele agenda
Sponsor nieuws

Inschrijfformulier


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Soort lidmaatschap
Gewenste startdatum
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
Bij inschrijving jeugdlid: oudergegevens
   
   
(Ouder/verzorger van het) Lid is bereid een functie te vervullen binnen RHC
   
   
   
   
   
Bevestiging en toestemming
  De Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Huisregels, het Privacybeleid, de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden website en (LISA-)App van RHC zijn via de website van RHC in te zien en te openen.

 
   
   
   
Akkoord inschrijving
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld en de toekomstige contributie.Tevens geef ik RHC toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door RHC worden verzameld, te beheren en bewaren conform de wettelijke gestelde richtlijnen en bovengenoemde RHC documenten en richtsnoeren.