Concept notulen ALV gereed

9 juli 2024

Afgelopen 21 juni 2016 vond in het clubhuis weer de jaarlijkse juni ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats. Het concept verslag van deze vergadering is gereed en opvraagbaar via [email protected] Op de eerstvolgende (23 september 2016) ALV  zal dit verslag definitief dienen te worden vastgesteld.

In een notendop de belangrijkste items van de 21 juni ALV:
1) Vaststelling stukken: Het jaarverslag RHC 2015/16 en de notulen van de september ALV 2015 zijn definitief vastgesteld. Deze stukken en de powerpoint presentatie die het bestuur op 21 juni gaf, zijn in te zien via de website onder
Publicaties.
2) Benoemingen: De leden van de strafcommissie en de vertrouwenscommissie werden herbenoemd. Ook de secretaris van het bestuur van RHC, Ann-Marie Kühler, werd herbenoemd. Voorzitter Geert-Willem van Weert van het bestuur RHC trad af en is opgevolgd door Tom van Essenberg.
Gerda Heijdra werd door de ALV benoemd als Lid van Verdienste en Koen Caminada en Geert-Willem van Weert als Ereleden.
De meiden van de MA2 kwamen hun welverdiende Jeugd Interne Competitie (JIC)-bokaal in ontvangst nemen en D4 de Senioren Interne Competitie (SIC) bokaal. Maarten Morrien ontving de bokaal voor Trainer van het jaar.
3) Het bestuur RHC gaf een korte vooruitblik op de speerpunten en beleid voor komende tijd. Koen Caminada gaf vanuit de SSRHC een korte update van de belangrijkste kwesties die spelen (gaan).

Wil je meer informatie? Lees dan vooral het concept-verslag!

Mede namens de rest van het bestuur wens ik jullie allemaal een hele fijne zomerperiode en we zien elkaar graag weer bij de start van het seizoen in augustus en natuurlijk de volgende ALV op 23 september!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris RHC