Hoe was de pizza-inspiratie-avond

10 november 2024

Vrijdag 28 oktober jl was het dan zover: de pizza-inspiratie-avond voor de A en B jeugd. Vooraf best wel spannend, want hoeveel A en B jeugdleden willen met ons nadenken over het onvergetelijk maken van de A/B tijd op RHC? Het aantal was boven verwachting. Maar liefst zo’n 100 jongens en meiden kwamen op de avond af, meer dan we vooraf verwacht hadden en daar zijn we heel blij mee.

 

Cross the line

Na een kort welkom van onze voorzitter van de jeugdcommissie, Hanneke van Zanten, nam iedereen deel aan een korte buitensessie ‘cross the line’. Onder leiding van Rogier Hendriks, lijncoördinator jongens A en B, beantwoordde iedereen een twintigtal vragen. Was je het eens, dan stapte je over een denkbeeldige lijn, was je het oneens dan bleef je staan.  Zo zorgde de stelling ‘ik erger me wel eens aan ouders langs de lijn’ voor veel herkenning. Ook de stellingen ‘ik ben trots om RHC-er te zijn’, ‘ik ben weleens verliefd geweest op een RHC-er’ en ‘ik ben tevreden met de trainingen op RHC’ zorgden voor een leuke manier waarop zowel de jeugdcommissie als de jeugdleden zelf van elkaar konden leren.

 

Pizza en ideeën

Binnen ging het programma verder. Verdeeld over acht groepjes en onder het genot van de warm binnengebracht pizza’s discussieerden de leden over drie vragen:

 

 

 1. Wat zou jouw tijd in de A en B jeugd van Rijswijk onvergetelijk maken?
 2. Wat is belangrijker: sportiviteit of gezelligheid en waarom?
 3. Als jullie groepje het bestuur van RHC zou zijn, wat zou je dan als eerste veranderen?

 

 

 Een korte opsomming van de ideeën:

 

 

 • Speakers op het veld
 • Thee Dansant voor de A en B jeugd
 • Half inspeelveld
 • Tweedaagse toernooien
 • Meer fietsparkeerplaatsen
 • Sfeervoller clubhuis
 • Betere WIFI
 • Apart jeugdkamp voor de A en B
 • Weer frisdrank na de wedstrijd in plaats van limonade
 • Feest op een andere locatie met bekende artiest/DJ
 • Vaste trainers voor alle teams en nog veel meer

 

Hoe nu verder?

Om 21.00 uur sloot het officiële gedeelte van de avond, maar niet zonder afspraken hoe nu verder. Aster (MB1) en Arie (JA1) deden het aanbod aan te sluiten bij de volgende vergadering van de jeugdcommissie om de goede ideeën te bespreken. Die vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en daar is afgesproken in ieder geval de volgende ideeën verder uit te werken:

 

 

 • In plaats van een A/B feest een thee dansant
 • Een mixed toernooi met afsluitend eten
 • Het verzoek voor frisdrank na de wedstrijd wordt bij het bestuur ingediend
 • Jeugdcommissie kijkt welke ideeën zij verder snel kan uitvoeren

 

Oproep

Voor de voortgang, maar ook voor succesvolle evenementen, is het belangrijk dat alle teams in de A en B lijn betrokken zijn. Daarom langs deze weg de oproep aan alle A en B leden die het belangrijk vinden van hun A/B tijd een onvergetelijke tijd te maken en die zich hier graag voor willen inzetten dit aan te geven bij Aster (MB1), Arie (JA1), de lijncoördinator of bij de jeugdcommissie.

 

Tot slot

Wij kijken terug op een succesvolle avond en gaan graag met jullie aan de slag om jullie A/B tijd onvergetelijk te maken. Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid, die was top!

 

Wordt vervolgd!

De lijncoördinatoren A/B jeugd