Convocatie ALV 22 september

9 september 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op vrijdag 22 september 2017 om 20.00 uur.

De (concept) agenda voor deze vergadering is in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Zie hierde instructie voor inloggen op de RHC website.
Op de agenda staat ook het voorstel contributie seizoen 17/18.

Relevante stukken voor deze vergadering, zoals het financieel jaarverslag, de begroting en de concept-notulen van de ALV van 13 juni jl. staan (uiterlijk 10 dagen voor de ALV) achter de inlog op de RHC-website en liggen eveneens op 22 september vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage.
De concept-notulen zijn tevens opvraagbaar via
[email protected]
Het (concept) financieel jaarverslag 2016-17 en de financiële stukken 2017-18 zijn opvraagbaar via [email protected]

Overige relevante stukken kunt u tevens op onze website vinden onder
RHC | Publicaties 

Hopende u op 22 september aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris bestuur RHC