Terugblik ALV

26 september 2024

Afgelopen vrijdagavond 22 september 2017 werd in het clubhuis van RHC weer de jaarlijkse (zogenaamde financiële) Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

Op deze september vergadering staat altijd met name het financiële reilen en zeilen van de vereniging op de agenda. Zo presenteert de penningmeester daar de Balans, de Staat van baten en lasten van RHC, de begroting voor het komende seizoen en het contributievoorstel.

Een kleine 20-tal belangstellende leden en aangesloten leden waren bij deze ALV aanwezig.

De belangrijkste highlights van deze ALV betreffen:
- Bestuurslid Seniorenhockey Remco van Oyen is door zijn eerste 3-jarige bestuurstermijn heen, heeft zich herverkiesbaar gesteld en is herkozen voor een periode van 3 jaar;
- De Kas Controle Commissie (KCC), bestaande uit Steven van der Werff, Alita van der Sluijs en Leo Slinkert heeft verslag gedaan aan de ALV en voorgesteld décharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid van afgelopen seizoen. De ALV heeft decharge verleend. Leo Slinkert is afgetreden als KCC lid en Leyla Peer is benoemd als nieuw KCC-lid;
- De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2016/17 gepresenteerd (voor leden in te zien achter de inlog van de RHC site), de begroting voor 2017/18 gepresenteerd en deze is goedgekeurd door de ALV. Ook het contributievoorstel voor het nieuwe seizoen is goedgekeurd. De contributienota's zullen binnenkort worden verstuurd naar de leden. Zie de informatie op de website van RHC (Onder  Lid worden) voor de vastgestelde contributiebedragen;
- Meer weten? Vanaf begin oktober is het concept-verslag van de ALV in te zien achter de inlog op de RHC website (onder Documenten, ALV). Ook andere relevante ALV stukken zijn hier in te zien;
- Andere vragen? Laat het weten via [email protected]Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris Bestuur RHC