Overlijdensbericht mw. E. de Beer

15 mei 2024

Het bestuur heeft bericht ontvangen van overlijden van ons erelid mw. Mr. Drs. E. de Beer. Bep de Beer was erelid van RHC sinds 1961, toen zij na een langdurig secretarisschap terugtrad.

In de komende algemene ledenvergadering zal de vereniging haar gedenken. Zij was 87 jaar oud. De crematie is woensdag 16 mei. Hans Speetjens zal als erevoorzitter de club daar vertegenwoordigen.