UPDATE 2: Selectieprocedure

TC
28 mei 2024
Update 1 juni 2018:
Voor de breedteteams van de meisjes C-lijn wordt tijdens de selectieperiode een instuiftraining georganiseerd op de woensdag. De tijden zijn iedere week net iets anders, dus bekijk de nieuwe versie van het trainingsschema goed. Met een heel veld beschikbaar is er voor iedereen plek!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 30 mei 2018:
Onderaan dit bericht is een nieuwe versie van het trainingsschema toegevoegd. Wijziging: in verband met de opzeggingen in de meisjes A-lijn, komt de selectie voor deze lijn te vervallen en worden de teams direct ingedeeld. Dit betekent dat de MA1 niet op vrijdag traint en daardoor andere trainingen gepland op die dag zijn gewijzigd qua tijdstip.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Het einde van het seizoen 2017-2018 komt in zicht en dat betekent dat vragen als "Wie wordt mijn trainer volgend jaar?” en "In welk team kom ik terecht?” al volop onderwerp van gesprek is op de club. En dat is natuurlijk logisch. Veel van onze jeugdspelers trainen immers al per toerbeurt mee met andere teams. Bovendien hoopt iedereen ook volgend jaar weer op de juiste plek te worden ingedeeld. Maar hoe zit het nu eigenlijk precies met die selectieprocedure en de teamindeling voor de lijn- en de breedteteams? Hieronder een overzicht van wat er staat te gebeuren op dit gebied de komende weken, wie daarbij een rol hebben en welke planning daarbij hoort.

Stap één – informatie verzamelen
Twee keer per jaar vullen de trainers en coaches voor iedere speler, dus ook voor de keepers, een formulier in het Spelersvolgsysteem (SVS) in. De trainers en coaches scoren in dit systeem iedere speler op zijn/haar vaardigheden en op hockeybeleving. De formulieren worden vlak voor het begin van het zaalseizoen ingevuld en tegen het einde van het veldseizoen. De tweede ronde spelersformulieren zijn uitgezet en inmiddels voor het grootste gedeelte binnen. Ouders die een rol als trainer of coach hebben, beoordelen hun eigen kinderen niet, dat wordt gedaan door de Technische- en Jeugdcommissie en/of door een combinatie van trainers.

Tweede stap – selectietrainingen
Vanaf de C-jeugd vinden er voor de lijnteams selectietrainingen plaats. De lijnteams kennen we op RHC vanaf de D-lijn en zijn de eerste twee teams. De andere teams noemen we breedteteams. Er zijn dus geen selectietrainingen voor de breedteteams vanaf de C-jeugd en hoger en geen selectietrainingen voor de DEF-jeugd. Daarnaast kan het voorkomen dat er binnen een C-lijn of hoger geen selectie plaatsvindt, omdat de groep spelers die in aanmerking komt voor een lijnteam al het juiste aantal spelers heeft.

De Technische Commissie selecteert de spelers die in aanmerking komen voor de selectietrainingen op basis van de ingevulde formulieren in het spelersvolgsysteem en in overleg met de lijncoördinatoren van de Jeugdcommissie. De uiteindelijke lijst met geselecteerde spelers voor de selectietrainingen wordt via de website bekend gemaakt. De trainer die volgend jaar het betreffende lijnteam gaat trainen, geeft de selectietrainingen en maakt zijn/haar selectie voor het volgend seizoen. De trainer doet dat in overleg met de huidige trainer en coach. De uiteindelijke selectie die de trainer voor ogen heeft levert hij/zij in bij de Technische Commissie die hier samen met de Jeugdcommissie een definitief akkoord op geeft. Zodra de selectie definitief is, mag dit bekend worden gemaakt.

Voor de bekendmaking van de definitieve selectie door de trainer bestaat een vast protocol die vanuit de TC aan de trainers wordt uitgelegd. En dit wordt voorafgaand aan de selectietrainingen verteld aan de spelers/speelsters. Zo weten alle spelers aan het begin van de selectietrainingen exact hoe de selectie in zijn werk gaat. Spelers die tijdens de selectietrainingen afvallen in het eerste team schuiven door naar de selectietrainingen van het tweede team. De selectieperiode duurt twee weken en in die twee weken kunnen maximaal twee afvalmomenten plaatsvinden.

Stap 3 – teamindelingen
Zodra de lijnteams bekend zijn, kunnen ook de breedteteams worden ingedeeld. De belangrijkste ingrediënten voor de indeling van deze teams zijn niet alleen de ingevulde formulieren in het spelersvolgsysteem, maar juist ook de sociale samenhang tussen spelers en binnen een team. De lijncoördinatoren maken de indeling van de breedteteams en betrekken zo nodig de Technische Commissie. De teams in de DEF-lijnen worden ingedeeld door de hoofdtrainers van deze lijnen samen met de Technische Commissie en de (Jongste) Jeugdcommissie. Vanzelfsprekend wordt er afstemming gezocht met de trainers van de betreffende teams.

Voor de jongste jeugd, de EF-lijn, wordt de teamindeling naar verwachting op zondag 17 juni op de website gepubliceerd. Voor de jeugd gebeurt dit zodra alle spelers zijn ingedeeld, in ieder geval uiterlijk vrijdag 13 juli. We hopen dat iedereen blij is met het team waarin hij/zij uiteindelijk is ingedeeld.

Planning
En welk tijdspad hoort er nu bij bovenstaande stappen?
  • 28 mei: trainingsschema selectietrainingen wordt via de website bekend gemaakt. Met daarin verwerkt trainingsschema voor de overige spelers;
  • 2/3 juni laatste competitieweekend voor de ABC-lijn. De DEF-lijn speelt op 9/10 juni de laatste competitiewedstrijd;
  • 3 juni: uiterlijke datum waarop de spelers voor de selectietrainingen bekend wordt gemaakt via de website;
  • 4 juni: start van de selectieperiode met selectietrainingen voor de ABC-lijnteams, mits noodzakelijk. Tijdens deze periode trainen de overige spelers in een aangepast trainingsschema;
  • 12 juni: vanaf deze week starten de lijnteams vanaf de D-lijn met trainen in de nieuwe samenstelling, zoals die is samengesteld voor het volgend seizoen;
  • 13 juli: uiterlijke publicatiedatum van alle teamindelingen op de site RHC;
  • 14 juli: start zomervakantie

Tot slot
Heb je vragen over de selectieprocedure voor het volgende seizoen? Schiet dan iemand van de Technische Commissie op de club aan of stuur een mail aan de Technische Commissie. 
Bijlage