Vacature secretaris bestuur

9 januari 2024

Wij zoeken een secretaris voor het bestuur. 

In juni 2019 verloopt de tweede bestuurstermijn van huidig bestuurssecretaris Ann-Marie Kühler. Zij heeft zich de afgelopen 6,5 jaar met veel plezier ingezet en zal niet nog eenmaal voor drie jaar kunnen verlengen. Het is tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe enthousiasteling! 

We zijn Ann-Marie zeer erkentelijk voor haar enorme inzet en het werk dat zij de afgelopen jaren heeft verzet.
Haar vertrek betekent wel dat er een vacature binnen het bestuur van RHC ontstaat. Wij zijn dan ook op zoek naar een opvolger voor Ann-Marie.


Lees onderstaande profielbeschrijving, is deze jou op het lijf geschreven en heb je zin om er met je medebestuursleden een nog mooier RHC van te maken, meld je dan bij het bestuur ([email protected])! 


Profiel secretaris 

Als secretaris ben je zowel onderdeel van het (nu zes-koppig) bestuur als van het Dagelijks Bestuur (dit laatste samen met Voorzitter en Penningmeester). Dat betekent onder meer dat je de vereniging RHC in en buiten rechte kunt vertegenwoordigen en tekeningsbevoegd bent op een aantal onderdelen. De secretaris is verantwoordelijk voor het algemene administratieve reilen en zeilen van de vereniging en als secretaris bewaak je dit ook en stuur je erop aan dit allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. 

In de portefeuille van de secretaris vallen: ledenadministratie, lisa-beheer, webredactie, strafcommissie, vertrouwenscommissie en wedstrijdsecretariaat.


De voornaamste taken zijn als volgt samen te vatten:

  • Organisatie, planning en beheer van bestuursvergaderingen en ALV, incl. contacten met SSRHC hierover;
  • Notuleren vergaderingen, actiepunten en bestuursbesluiten, bewaken en beheren voortgang daarvan;
  • Aanvragen, beheren en bewaken noodzakelijke gemeentelijke vergunningen of ontheffingen (evenementen, exploitatievergunning);
  • Beheer van de algemene info@ RHC inbox, en fysieke RHC postbus
  • Beheren en bewaken officiële RHC documenten en reglementen (statuten, huisregels, huishoudelijk reglement, bepaalde contracten);
  • Onderhoud algemene contacten met de KNHB, bijvoorbeeld strafzaken-beheer;
  • Planningen en acitiviteitenlijsten, jaaragenda maken en bijhouden voor bestuur en afstemming waar relevant met commissies.

 

Gemiddelde tijdsbesteding (indicatief) is in de drukkere perioden 8 uur per week, maar vanzelfsprekend is dit ook afhankelijk van wat de secretaris afspreekt met medebestuursleden en andere RHC vrijwilligers over wie wat kan oppakken.


Meld je aan

Als je jezelf herkent in deze functieomschrijving en je bent geïnteresseerd deze te vervullen, twijfel dan niet langer en neem contact op met Tom van Essenberg via [email protected] , 0621146027 of in levenden lijve op de club. Heb je specifieke vragen over het secretariaatswerk, schroom dan niet om contact op te nemen met Ann-Marie [email protected] .