Teamindeling jeugd 2019-2020

23 juni 2024

De teamindeling voor de JD-lijn hebben we moeten aanpassen. We wisten dat een indeling van vier teams met 12 spelers kwetsbaar is. Maar we waren van mening dat dit toch het beste was om te doen. Echter, we zijn de afgelopen dagen geconfronteerd met een aantal opzeggingen van spelers uit de JD-lijn en daarom hebben we de indeling moeten aanpassen met teruggaan naar drie als onvermijdelijke consequentie. Vanzelfsprekend is dit al apart gecommuniceerd met de ouders. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Update 30 juni 2019

Beste spelers JA- en JB-lijn,

Hieronder volgt een korte toelichting op de indeling zoals we die zojuist hebben gepubliceerd. Zie in het nieuwsbericht onder dit bericht hoe het document te openen.

Jullie weten inmiddels dat de indeling voor het komend seizoen lastig is. Dit komt door een samenloop van omstandigheden. Onder meer hebben we te maken met meer opzeggingen dan verwacht.

We hebben de afgelopen weken onderzocht of het mogelijk zou zijn om naar 6 teams in de JA- en JB-lijn te gaan. Dit zou betekenen dat dit vrij kleine teams zouden worden. Helaas is gebleken dat dit niet gaat lukken. Dit heeft ons doen besluiten om te kiezen voor een indeling met 5 teams: 2 JA-teams en 3 JB-teams.

Wij zoeken de aankomende weken naar oplossingen, vooral om de JA2 in omvang kleiner te maken. Voor een veteranenelftal zou dit een mooi aantal zijn, maar voor een jongens A team is dit natuurlijk te veel. Een van de mogelijkheden is om versneld spelers door te laten stromen naar de senioren. Deze versnelde doorstroming is vrijwillig en willen we met jullie onderzoeken. Wij wilden echter niet langer wachten met de publicatie van de teamindelingen.

Rogier Hendriks, lijncoördinator JA/JB
Jeroen van der Vlugt, voorzitter Jeugdcommissie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor sommige teams nog een allerlaatste toernooi en dan is het hockeyseizoen 2018-2019 echt voorbij. Als technische- en jeugdcommissie kijken we tevreden terug op het afgelopen seizoen. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2019-2020 al in volle gang. De teamindeling voor volgend jaar is daar een belangrijk onderdeel van.

Ook nu weer hebben trainers, coaches, technische commissie en jeugdcommisie veel tijd, zorg en aandacht besteed aan het samenstellen van zowel de lijn- als de breedteteams. Het uitgangspunt als altijd hierbij is voor alle individuele spelers een juiste indeling te realiseren. We zijn blij dat we mooie teams hebben kunnen samenstellen, waarmee we weer een fantastisch hockeyseizoen tegemoet gaan! Is de nieuwe indeling, ondanks de beste bedoelingen, voor jou toch een teleurstelling, dan vragen we je de nieuwe indeling wel een kans te geven.

Vanwege de uitkomsten van de selectietrainingen en last minute opzeggingen, is het helaas nog niet gelukt om een definitieve indeling voor de JA- en JB-lijn te maken. Wij verwachten deze indeling begin volgende week te kunnen communiceren.

Je kunt de nieuwe indeling op de volgende manier vinden:
• Log in op de site (links bovenin, je hebt hier je lidnummer voor nodig, dat kun je vinden op je jaarlijkse factuur. Als je die niet meer hebt, mail even naar [email protected])
• Ga naar club
• Ga naar documenten
• Ga naar jeugd
• Het document heet Teamindeling veld 2019-2020

Soorten teams
Binnen de jeugdteams kennen we twee soorten teams: de lijnteams en de breedteteams. De lijnteams, ook wel de selectieteams, zijn de eerste of de eerste twee teams(s) van een lijn. Vanaf de C-lijn worden de spelers voor de lijnteams geselecteerd. Aan de hand van een voorselectie vonden er selectietrainingen plaats. Dit jaar zijn er maar voor een deel van de lijnteams selectietrainigen gehouden. Tijdens die trainingen beoordeelden de trainer/coach van het lijnteam van komend seizoen wie het beste passen in het team. De technische commissie en de trainer/coach van het lijnteam bepaalden samen de definitieve selectie voor de lijnteams. Dit geldt zowel voor de lijnteams waarvoor wel als waarvoor geen selectietrainingen zijn gehouden.

De breedteteams zijn zoveel als mogelijk naar spelbeleving, plezier en sterkte ingedeeld. Daar waar mogelijk is ook rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes en de indeling van afgelopen seizoen. Tijdens de trainingen en wedstrijden hebben de trainers en coaches gekeken naar alle spelers, dus ook naar jou. Die observaties, maar ook de bevindingen van de technische commissie en de jeugdcommissie waren input voor de uiteindelijke indelingen van de breedteteams voor het komend seizoen

In de hele jongens lijn hebben we dit jaar te maken met aantallen die niet ideaal zijn. We hebben hierdoor keuzes moeten maken: hele grote teams binnen een lijn (16 of meer spelers per team) of juist kleine teams. Omdat wij van mening zijn dat hele grote teams geen goede optie is, zowel qua spelbeleving als hockeyplezier, hebben we daar waar mogelijk gekozen voor kleine teams. Dit is het duidelijkst zichtbaar in de JD-lijn.

Trainingen
De komende weken, tot de zomervakantie, wordt getraind in de nieuwe teamsamenstelling. Vandaag zal ook het nieuwe trainingsschema tot de zomervakantie worden gepubliceerd.

Tot slot
Wij bedanken alle (vrijwillige) trainers, coaches en leden van de technische- en jeugdcommissie voor hun inzet in het afgelopen seizoen en voor het volbrengen van deze enorme klus. En nogmaals: is de nieuwe indeling ondanks de beste bedoelingen voor jou toch een teleurstelling, dan vragen we je de nieuwe indeling wel een kans te geven. Blijkt tijdens de eerste periode van het nieuwe seizoen de indeling voor jou niet te passen, neem dan contact op met de jeugdcommissie en met de technische commissie via [email protected] of [email protected].

Wij wensen iedereen een mooie afsluiting van het seizoen 2018-2019 en een hele fijne zomervakantie!