Convocatie Financiële ALV

17 september 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op vrijdag 27 september om 20.00 uur in het clubhuis van RHC.

De ALV (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’.
Zie
hier de instructie voor inloggen op de RHC website.

Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: onder meer de notulen van de laatste ALV in juli 2019.

Daarnaast zijn de stukken desgewenst digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken (waaronder het concept jaaroverzicht 2019/20) op 27 september vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt aanwezigen verzocht om desgewenst zelf kopieën van de stukken te verzorgen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 27 september aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,


Floortje Wapenaar
secretaris Bestuur RHC