Algemene Informatie Zaalperiode

24 november 2024
Beste spelers en ouders van de jeugdelftallen,
De aankomende zaalperiode staat voor de deur. Dat betekent dat we het veld achter ons laten en de warmte opzoeken van de zaal. Hieronder een paar belangrijke mededelingen. Neem even de tijd om ze goed door te nemen.

De teamindelingen.
De teamindelingen zijn altijd een spannend moment voor de kinderen. In de loop van zondag 24 november zijn de indelingen zichtbaar in de RHC app (via mobiel en website). Je kunt dan in de app zien in welk team je bent ingedeeld. Onze aanpak is erop gericht om de zaalteams zoveel mogelijk ongewijzigd te houden ten opzichte van het veld. Sommige (kleinere) teams gaan ook 1-op-1 over naar de zaal. De zaalindeling is geen herindeling van de teams. Daarnaast betreft het een relatief korte periode. We willen jullie vragen om niet direct te reageren op indelingen tenzij jullie van mening zijn dat er een feitelijk iets niet klopt.

De niveaus waarop de teams spelen.
De KNHB bepaalt het niveau van de teams en daarmee de indeling in de klasse en poule. RHC kan hier vrijwel geen invloed op uitoefenen. De KNHB bepaalt op basis van de resultaten uit de voorcompetitie op het veld de indeling. Hierbij kan het dus voorkomen dat een numeriek lager team in een hogere klasse speelt

De trainingen.
We hebben geprobeerd om teams zoveel mogelijk bij elkaar te laten trainen (dus bijvoorbeeld JD1 en JD12). Helaas hebben wij geen eigen faciliteit en is het ieder jaar weer een enorme puzzel om alle teams trainingstijd te geven in de zaal. Iris Vissers besteedt daar ieder jaar heel veel tijd aan en complimenten aan haar adres dat ieder team weer een mooie plek heeft om te trainen! De trainingstijden kunnen jullie ook vinden in de RHC app.

De teambegeleiding (coaches en teammanagers).
Een aantal teams heeft geen coach en/of teammanager. Wij willen jullie vragen om dit in goed onderling overleg snel te organiseren en dit aan de betreffende lijn coördinator door te geven.

Tot slot.
Wij willen jullie een mooi zaalseizoen toewensen en veel hockeyplezier. Het clubhuis zal gedurende de zaalperiode gesloten zijn (muv evenementen en feesten). Indien jullie vragen hebben dan kunnen jullie dit via [email protected] doen.

Vriendelijke groet,

Jeroen van der Vlugt, voorzitter jeugdcommissie