Aanbesteding renovatie veld 1 en 2

31 mei 2024

Deze week is de opdracht voor de renovatie van de kunstgrasvelden 1 & 2 gegund aan de firma Oranjewoud. Dit betekent dat 8 juli wordt gestart met de renovatie van de velden. De nieuwe matten zijn afkomstig van de firma Edel, dezelfde leverancier van de huidige matten waar we de afgelopen 13 jaar met veel plezier op hebben gehockeyd.

 

De belangrijkste punten:

- De kwaliteit van het gebodene is hoog.

- Veld 1 wordt een beregend semi water veld afgeleid van een watermat. Het enige verschil met de watermat is dat de polen iets langer zijn en dat er een dun laagje zand wordt ingestrooid en ingeborsteld.

- Veld 2 wordt een beregend semi zand veld. Dit type mat is een upgrade van de huidige matten die op veld 1 & 2 liggen.

- Hekwerk, dugouts en slagplanken worden gelijkwaardig aan veld 3.

- Een tegelpad van 3,5 meter tussen veld 1 en 2.

- Het project kost afgerond 6 ton (best veel geld) en wordt gefinancierd door de gemeente Rijswijk en de Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club.

 

Voor verdere details verwijzen wij jullie naar het nieuwsbericht 'Renovatie sportpark' elders op de website.

 

Projectgroep renovatie kunstgrasvelden 1 en 2

Koen Caminada, Paul Voorn en Frank Gubbens