Teamindelingen A-B-C '13-'14

16 juni 2024

Graag willen wij onze jeugdleden informeren over de selectie en indelingvan de A t/m C teamsvoor het komende seizoen. De afgelopen twee weken heeft de Hockey Commissie voor alle leden in de A-C jeugdlijn (selectie) trainingen georganiseerd.

 

Eerste jeugdteams in de betreffende lijn
De Hockey Commissie (HC) heeft zich de afgelopen maanden, in goed overleg met coaches & trainers, bezig gehouden met de voorselectie en selectie van de jeugdteams. Uit de voorselecties is de uiteindelijke selectie bepaald voor het jeugdteam. De trainer/coach van het jeugdteam heeft, samen met de Hockey Commissie, de selectie bepaald. Na deze selectie trainingen heeft de jeugdcommissie de resultaten van deze trainingen doorgenomen en definitief vastgesteld.

 

In goed overleg tussen de JC en HC is er besloten om te kijken of we in de JA en JB eventueel 4 teams kunnen vormen. Dit zou in houden dat er naast de reeds geselecteerde JA1 en JB1 teams ook nog een JA2 en JB2 geformeerd wordt. Dit alles is afhankelijk van de zowel de aantallen de invulling als de bereidheid om door te schuiven naar een hoger team. Voor 13 juli, wat het eind is van training blok en voor velen het begin van de vakantie komt de JC met uitsluitsel hierover, want er worden reeds gesprekken gevoerd met betrokken, en dat zijn zowel de commissie leden als de trainers en coaches van het vorige als zowel het volgende seizoen, over hoe we het beste in kunnen invullen.

 

Wat er geldt voor JA2 en JB2 geldt in grote lijnen ook voor MA3 en MB3. Ook hier zijn de ongelijk verdeelde aantallen over de diverse lijnen de oorzaak dat we nog niet tot een definitieve selectie hebben kunnen komen van deze beide teams. Ook hier geldt dat de JC in gesprek is met de HC en coaches en trainers van vorige en aankomend seizoen. Voor wat betreft de uiterste datum dat we het willen bekend maken is ook hier gekozen voor uiterlijk 13 juli. Dit houdt in dat het ook voor deze datum bekend gemaakt kan worden wat trouwens ook voor de jongens lijn geldt.

 

Als slot wil ik als voorzitter van de JC en bestuurverantwoordelijke voor de HC alle commissie leden van zowel de JC als de HC, alle trainers, begeleiders en mensen die er verder bij betrokken zijn geweest zeer hartelijk bedanken voor hun tijd en energie die zij er in gestoken hebben om ook deze selectieperiode naar mijn idee wederom tot een goed eind te brengen. Ik realiseer mij heel goed dat de selectie niet voor iedereen naar tevredenheid is verlopen en dat er hier en daar wat kinderen zijn teleurgesteld, maar denk eraan we verliezen jullie niet uit het oog, dus blijf je best doen en wat wel het belangrijkste is blijf heel veel plezier behouden in je hockey want dan komt het allemaal heus wel goed.

 

Als er verder nog vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen via [email protected].

Met vriendelijke groet,


Tim de Gier

Voorzitter JC, bestuursverantwoordelijke HC


 

Klik hier voor de teamindelingen

Klik hier voor de informatie over einde seizoen, toernooien Jongste Jeugd en voorbereiding 2013-2014

Klik hier voor het trainingsschema vanaf 17 juni

Kijk voor de Rijswijk Challenge op www.rijswijkchallenge.nl