In Memoriam: Jacques Waisvisz

20 februari 2024

Op 5 februari 2020 is ons oudst levende oud-lid Jacques Waisvisz op 101-jarige leeftijd overleden.

Hij was lid van 1933/34, toen RHC voor het eerst een jeugdteam had waarvan hij deel uitmaakte.

Over het hockeyleven van Jacques Waisvisz valt te melden dat hij al in 1936 lid werd van de elftalcommissie. Hij speelde heel lang in Heren I. Zijn handtekening staat op de presentielijst van de ledenvergaderingen vanaf 1935 tot 1941.

In 1940/41 is hij een jaar lang secretaris geweest. Die korte periode hangt ongetwijfeld samen met de moeilijke oorlogsjaren. Vanaf 1942 mochten joden geen lid meer zijn van verenigingen en ook de RHC werd daarmee geconfronteerd.

In de notulen van de bestuursvergaderingen lees je daarover dat er "gedwongen door moeilijke omstandigheden” plotseling een tekort was aan enkele spelers in de verschillende teams. Zwarte jaren. De club bleef in competitie tot 1944. In dat jaar werd er helemaal niet meer gehockeyd. Over die oorlogsjaren werd vroeger niet gesproken. Hoeveel leden er toen moesten verdwijnen is niet opgetekend. Alle verenigingen en stichtingen zonder commerciële doelen stonden onder streng toezicht van het rijkscommissariaat.

In de oorlog was Jacques Waisvisz ondergedoken.

Na de oorlog is hij opnieuw lid geworden en heeft tot op hoge leeftijd gehockeyd in Heren I en tot in de zeventiger jaren bij de veteranen.

Ik heb als jonge senior nog wel meegedaan bij de veteranen waarin hij meespeelde.

In mijn voorzittersjaren was hij af en toe nog wel eens op de club.

Zie de rouwadvertentie van DSM in NRC van 19 februari jl.

Jacques Waisvisz heeft nog actief bijgedragen aan de expositie die vorig jaar te zien was in het vroegere hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek vanwege het 150-jarig bestaan. Hij was het oudst nog levende personeelslid dat werd geïnterviewd.

Hij moge rusten in Vrede.

Hans Speetjens

erevoorzitter

Aanvullingen

·      Op de website van de Universiteit van Leiden wordt beschreven dat Jacques Waisvisz na aanvankelijk te zijn ondergedoken met zijn ouders is gevlucht. Hij is met veel omwegen in Spanje en Engeland terecht gekomen, opgeleid tot paramilitair en heeft deelgenomen aan de bevrijding van Europa.

·      Jan van der Mast, auteur van de biografie over Jacques van Marken, de oprichter van de Delftsche Gist en Spiritusfabriek, schrijft op verzoek van NRC een necrologie over Jacques Waisvisz, die binnenkort zal worden geplaatst.

 
Bijlage