Aanpak teamindelingen A t/m F seizoen 2020-2021

25 mei 2024

Het proces om tot de teamindelingen voor het seizoen 2020 – 2021 te komen zijn anders dit seizoen vanwege Corona. De competitie werd na de zaalperiode na één wedstrijd stilgelegd en de trainingen moesten ook worden stopgezet. Gelukkig zijn we, met beperkingen, gestart met de trainingen. We hopen dat in september 2020 de competitie kan worden opgestart. Het betekent dat het proces van teamindelingen ook is gestart. We hebben ook gekeken naar een aantal verbeteringen ten opzichte van afgelopen seizoen Daarom zullen we als volgt te werk gaan:

 

JEUGD (D t/m A lijnen)

1. Verzamelen van SVS-formulieren (Spelers Volg Systeem). Deze SVS-formulieren vormen DE input voor het indelen van de teams! We willen uiterlijk deze formulieren woensdag 27 mei in ons bezit hebben (via [email protected]). Geen formulier betekent dat we een team zullen indelen op basis van de kennis die ons voorhanden is.

2. De Jeugdcommissie bepaalt de maximale aantallen per team (incl. verdeling eerstejaars en tweedejaars) en maakt een eerste concept indeling. Deze indeling kan ook alleen numeriek zijn (afhankelijk van de beschikbare informatie). Deze eerste concept indeling is op woensdag 3 juni gereed.

3. Deze eerste concept indeling wordt gedeeld met de trainers / coaches van de teams die hun input hierop geven. We zullen hiervoor afhankelijk van de praktische haalbaarheid dit persoonlijk danwel via videoconference doen. Deze input is uiterlijk 10 juni beschikbaar.

4. De Jeugdcommissie verwerkt de input in een verbeterde concept indeling en deelt die met de trainers / coaches en de technische commissie.

5. Uiterlijk 21 juni nemen de voorzitter Jeugdcommissie en het bestuurslid hockey een besluit inzake de teamindelingen. Kort daarna zal ook de communicatie via het afgesloten deel van de website plaatsvinden.

 

JONGSTE JEUGD (F t/m 2e jaars E)

Het uitgangspunt van de Jongste Jeugd Commissie is dat de kinderen in deze leeftijdscategorie het naar hun zin hebben op de club. Het gaat niet persé om het winnen, maar vooral het spelplezier staat bovenaan. Indelen op basis van selectie past niet bij deze leeftijdsgroep en sluit ook niet aan bij het beleid van de KNHB. Wel kunnen te grote niveauverschillen binnen teams tot minder spelplezier leiden. Daarom delen we de kinderen in op basis van spelbeleving, waarbij naar aspecten wordt gekeken als fysiek, techniek, inzet en motivatie.

1. Bij de Jongste Jeugd vormen de SVS formulieren ook de basis voor het indelen van de teams. Deze worden ingevuld door de coaches én de trainers. Dit wordt gecoördineerd door de hoofdtrainer.

2. Daarnaast worden coaches en trainers gevraagd het SVS formulier mondeling toe te lichten, indien er twijfels of onduidelijkheden zijn. Op die manier verkrijgen we van alle kinderen een goed en objectief beeld.

3. Samen met de lijncoördinator, maakt de hoofdtrainer een concept indeling. En deze wordt afgestemd met de Technische Commissie.

4. Uiterlijk 21 juni nemen de voorzitter Jongste Jeugdcommissie en het bestuurslid hockey een besluit inzake de teamindelingen. Kort daarna zal ook de communicatie via het afgesloten deel van de website plaatsvinden.

 

Alhoewel er geen selectietrainingen zullen plaatsvinden, is de nieuwe indeling altijd een spannend moment voor spelers en ouders. We proberen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch blijft het mensenwerk en kan het ook weleens voorkomen dat een trainer / coach een andere mening heeft dan de betreffende speler qua niveau. Ook hebben we te maken met bepaalde aantallen in de teams en willen we een gezonde mix hebben tussen eerstejaars- en tweedejaars-spelers.

Met sportieve groet,

Jeroen van der Vlugt en Alette Klok
Voorzitters van de Jeugdcommissie en de Jongste Jeugdcommissie