In Memoriam: Tammo van Rooyen

17 juni 2023
Afgelopen dagen bereikte ons het trieste nieuws dat Tammo van Rooyen op 14 juni jongstleden op 65 jarige leeftijd onverwacht is overleden. 
Tammo is lang lid geweest en daarnaast ook nog erg actief als vrijwilliger.
In de begin jaren was hij betrokken bij de redactie van het Rijswijk Relaas dat toen nog in gedrukte vorm verscheen. Hij heeft flink wat jeugd- en seniorenteams begeleid als trainer en coach. Hij floot geregeld wedstrijden en heeft als voorzitter van de scheidsrechterscommissie cursussen voor het scheidsrechtersdiploma gegeven.
Eind jaren 90 is hij toegetreden tot het bestuur als secretaris. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het opstellen en invoeren van de statuten, die tot kort geleden en nu nog in grote lijnen in gebruik zijn. Jaarlijks verkleedde hij zich aan het eind van het jaar om voor de jongste jeugd een bezoekje te brengen aan onze vereniging.
Veel jonge RHC'ers hebben bij Tammo een liedje gezongen in ruil voor een handje kruidnoten. Naast dit alles zal je nog bijna vergeten dat Tammo ook op het veld actief was.
Als speler keepte Tammo lange tijd in veteranen B, tot hij door steeds slechter wordende ogen niet voldoende meer zag om het hockeyspel actief te kunnen beoefenen. vanaf dat moment heeft hij nog enkele jaren veteranen en senioren teams training gegeven en gecoacht.

We wensen zijn vrouw Mirjam, kinderen Coen en Michiel, hun partners en alle kleinkinderen sterkte in de aankomende periode met verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur,

Remco van Oyen