Coronarichtlijnen voor senioren

21 oktober 2024
UPDATE 4/11: We zijn als seniorencommissie in overleg over een nieuw RHC Coronaprotocol. Tot er een nieuw protocol is vastgesteld, zijn er voorlopig geen trainingen voor seniorenteams. Uitzondering zijn de keeperstrainingen.

=========================================================

Voor sporters van 18 jaar of ouder geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen. Er mogen maximaal 4 groepen en dus 16 sporters op een half veld trainen. De samenstelling van deze groepen mag tijdens de training niet wijzigen. Zorg ervoor dat je voor en na de training niet mengt met andere groepen, je op het veld verzamelt in het door de trainer aangegeven vak en dat je dus ook apart vervoer naar de hockeyclub hebt.

- Elk team dat wilt trainen wijst een Corona-verantwoordelijke aan die in contact komt met de Seniorencommissie.
- Je mag alleen trainen als er akkoord is van de Seniorencommissie.
- Indien we zien dat er niet naar de geest van de Coronamaatregelen wordt gehandeld, dan trekken we deze toestemming direct weer in en mag dit team niet meer trainen tot nadere orde.

- Sporters geven zich verplicht op in de app. De Corona-verantwoordelijke van het team maakt de groepjes voor de training bij iedereen bekend zodat je direct naar het goede velddeel kan gaan.
- Houd tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen.
- Let als trainer er goed op dat je tot alle groepen afstand houdt.
- Zorg dat het visueel duidelijk herkenbaar is welke sporter bij welke groep hoort door middel van dezelfde kleur shirts of hesjes.
- Per groep van 4 moet er ruimte zijn van minimaal 1/8 deel van een hockeyveld. Deze dient duidelijk te worden afgescheiden van de andere groepen met pylonen of een afscheidingsbuis;
- Verzamelen op het juiste deel van het veld op het begin van de trainingstijd. Dus niet vroeger of later en niet voor of na de training blijven hangen op de vereniging.
- Als er meerdere groepen gaan trainen binnen 1 team, dan doet elke groep apart zijn warming-up op het velddeel wat daarvoor is aangewezen.