Update nieuw shirt RHC

4 december 2024
Afgelopen dinsdag heeft RHC haar informatieve ledenvergadering (ILV) gehouden met als onderwerp het voorgestelde nieuwe shirt van RHC. Het bestuur heeft het proces van het voorstel tot een nieuw shirt en de gang van zake met betrekking tot de ledenpeiling toegelicht. Verder is er toegelicht hoe er een voorstel tot een nieuw shirt op 15 december ter stemming gebracht zal worden in de Bijzondere Ledenvergadering (BLV).

Met bijna 50 deelnemers was er een mooie opkomst op deze digitale ILV waarbij er op een interactieve manier antwoorden zijn gegeven op de vragen die gesteld werden. De presentatie en de concept notulen staan inmiddels op de website achter de inlog.

Het bestuur kijkt uit naar 15 december waarop er voor het nieuwe shirt gestemd zal worden: Wil jij jouw stem laten horen over het toekomstige shirt van RHC? Meld je dan aan nadat de oproep voor deze BLV verstuurd is.

Hopende jullie in grote getalen op 15 december te begroeten!

Het RHC Bestuur