Convocatie BLV 15 december 2020

5 december 2024
Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,

Graag nodigen wij u uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 15 december 2020 om 19:30 uur.

Informatie over de agenda en de (concept)stukken voor deze vergadering kunt u op de homepage van onze website vinden, achter de inlog van de RHC website onder 'Club'-'Documenten' en vervolgens de tabs 'Algemene Leden Vergadering'.

Op de agenda staat in feite 1 onderwerp en dat is de wijziging van het officiĆ«le tenue van RHC. Dit is een officiĆ«le wijziging in het Huishoudelijk Reglement van RHC en deze wijziging is als bijlage van de agenda toegevoegd. Er zal hiervoor gestemd worden. Alle leden die op de ALV 16 jaar of ouder zijn mogen aan de stemming deelnemen.Vanwege COVID-19 zal de Bijzondere ALV online plaats vinden, op dezelfde manier als de ILV van 1 december jl. Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar [email protected].
Let op! Je mag als stemgerechtigde maar 2 volmachten hebben. De volmacht moet bevestigd worden door de gemachtigde persoon. Er geldt een aanmeldingsplicht als u bij de ALV aanwezig wil zijn via [email protected]. Iedereen kan zich aanmelden tot 15 december met volledige naam en telefoonnummer.

Wij hopen u op 15 december aanstaande om 19.30 uur in het digitale clubhuis van RHC te mogen begroeten,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Floortje Wapenaar
Secretaris