Groen licht voor Sportpark Elsenburg

3 februari 2024

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk wil de gemeente de locatie ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Rijswijk besloten om te investeren in de herinrichting van het sportcomplex.

Het sportpark voldoet in zijn huidige staat niet meer aan de eisen van de tijd. Het aantal inwoners in Rijswijk is de afgelopen jaren toegenomen, met name in de wijk RijswijkBuiten. Hierdoor biedt het park niet meer voldoende ruimte aan de sportverenigingen. RHC heeft 1.150 leden en sinds 2013 een wachtlijst, in toenemende mate ook met kinderen uit RijswijkBuiten. Om die reden heeft de hockeyclub behoefte aan uitbreiding met een extra veld en het vernieuwen van twee velden tot waterveld.

Herinrichting sportpark

Tot voor kort was uitbreiding van het park niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de zogenoemde veiligheidscirkel van het nabijgelegen TNO. Deze is sinds januari opgeheven, waardoor er ruimte ontstaat om het sportpark uit te breiden. Dit is aanleiding geweest voor de gemeente om samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk te onderzoeken hoe het sportpark zo optimaal mogelijk heringericht kan worden.

Ruimte voor alle sporten

Dit heeft geleid tot een ontwerp voor de nieuwe inrichting van het park, waarbij er voor alle sporten voldoende ruimte is. In dit ontwerp is ruimte voor een extra hockeyveld en de uitbreiding van hockeyvelden met een permanent waterveld, een goede lichtinstallatie voor het wielerparcours, een volwaardig mountainbike– en veldrijparcours, een volwaardig fietscrossterrein en uitbreiding van de parkeerruimte.

Multifunctioneel

Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor de bouw van een multifunctionele accommodatie op het park, waar behalve de sportverenigingen ook andere instellingen gebruik van kunnen maken. Daarbij kan gedacht worden aan kinderopvang en ontmoetingsruimten voor de wijk.

Grote stap voor de sport

Theo Groen, namens Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan: "Met de herinrichting van sportpark Elsenburg hebben we de gelegenheid om een grote stap te maken voor de sport in Rijswijk. Er ligt nu een afgewogen plan waar alle betrokkenen gezamenlijk tevreden over kunnen zijn en waarin alle belangen en wensen in gelijke mate zijn meegenomen. Dit is niet alleen belangrijk voor de betrokken sportverenigingen, maar zeker ook voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijswijk.”

 Blij met besluit raad

Koen Caminada, namens RHC /SSRHC : "Sinds 2013 heeft onze hockeyvereniging gepleit voor een vierde veld, maar we hebben vreselijk veel pech gehad dat we onze plannen nog niet konden realiseren. De Veiligheidscontour TNO zat ons lelijk in de weg, maar sinds januari ligt de weg open om de hockeyveldencapaciteit uit te breiden en een opblaashal te realiseren. Het plan is omvangrijker en veel ambitieuzer geworden dan destijds. Voor alle partijen moest er water bij de wijn. Maar wij zijn als hockeyers heel blij met het plan, omdat onze ambities en ook die van de andere verenigingen daarin zijn meegenomen. En daarom zijn wij blij met het besluit van de raad.”

Volwaardig sportcomplex

Wethouder Sport Björn Lugthart: "We kunnen nu echt aan de slag om van sportpark Elsenburg een prachtige volwaardig en toekomstbestendig sportcomplex te maken! Ik ben heel trots op het feit dat we dit samen met alle partijen tot dit plan zijn gekomen, waar iedereen achter staat en waarmee er voor iedereen weer voldoende ruimte is om zijn sport optimaal te kunnen beoefenen. En waarmee we tevens de mogelijkheid bieden om de locatie een multifunctioneel karakter te geven, met ruimte voor voorzieningen voor de omliggende wijken. Als snelst groeiende stad van Nederland verdient Rijswijk verdient dat!”

De uitvoering van de herinrichting van het sportcomplex zal plaatsvinden in de zomermaanden van 2021. De oplevering wordt in december 2021 verwacht.