Onderzoek uitbreiding complex

9 november 2024
Wij hebben via de krant (Algemeen Dagblad, 8 november 2014) kennis genomen van het feit dat het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rijswijk onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden voor RHC om het complex uit te breiden. Dat heeft wethouder Van Hemert tijdens de begrotingsbehandeling beloofd naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen. Die partij verzoekt om te kijken of dat binnen of buiten de gemeentegrenzen mogelijk is.

Het gemeentebestuur is op de hoogte van het ruimtegebrek voor de hockeyers in Rijswijk (en omgeving). Ook weet het gemeentebestuur dat beide besturen van het sportcomplex (RHC en SSRHC) niets zien in extra velden gelegen op afstand van het huidige sportcomplex, omdat trainingen en wedstrijden erg lastig te organiseren en besturen zijn op uit elkaar liggende locaties.

Wij zullen de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Koen Caminada en Geert-Willem van Weert
resp. Voorzitter SSRHC en Voorzitter RHC

Naschrift: In Groot Rijswijk van 13 november 2014 heeft het volgende bericht gestaan.


Klik op http://www.rijswijkschehc.nl/files/library/20141113%20gr.pdf om ook via de RHC-app het bericht te kunnen lezen.