RHC vrijwilligersvereniging?

7 januari 2023
De Rijswijksche Hockey Club is trots op haar vrijwilligerslegioen. We prijzen ons gelukkig met ruim 200 vrijwilligers die de club draaiende houden. Maar op dit ogenschijnlijke succes valt wel wat af te dingen. Er worden op dit moment 85 commissietaken ingevuld. Zes jaar geleden waren dat er 70. Dit is een groei van 20% terwijl de vereniging met 60% is gegroeid tot circa 1.100 leden. Onderliggend zijn deze taken veel zwaarder geworden en we hebben nog volop ambitie om onszelf te ontwikkelen. De onbalans wordt nu opgelost doordat een aantal mensen veel meer uren maken dan je van een onbetaalde vrijwilliger mag vragen en door gaten te laten vallen waar het kan. Deze roofbouw kan echter niet doorgaan.

We hebben een analyse gemaakt van het aantal vrijwilligers dat we nodig hebben en het aantal uren dat ze in totaal beschikbaar zouden moeten zijn. Naast 146 functies in het technisch kader die nu nog ingevuld zijn hebben we een flink legioen vrijwilligers nodig, te weten: 20 vrijwilligers die 8 uur per week in de club willen stoppen. Je moet dan denken aan bestuur of een zware functie in een commissie. 40 mensen die 4 uur per week voor de club over hebben en 40 die gemiddeld 2 uur vrijwilligerswerk willen doen. Buiten het technisch kader komen we op dit moment 4 FTE, circa 6.000 uur tekort.


We weten dat er veel mensen zijn die best iets voor de club willen doen, maar of ze hier op zitten te wachten is zeer de vraag.


We staan op dit moment voor de keuze of we door willen gaan als vrijwilligersvereniging, of dat we een consumentenvereniging worden. In het laatste scenario zal de 4 FTE die we tekort komen moeten worden ingehuurd en zullen er nog wat gaten vallen, omdat vrijwilligers niet meer bereid zullen zijn te rennen voor een vereniging waar vergelijkbaar werk betaald wordt. Dit gaat geld kosten. Veel geld. We zullen als we die weg in slaan naar een contributie toe gaan die vergelijkbaar is met de duurste clubs in de regio. Een contributie verhoging van €200-€300 euro is dan de komende jaren niet uit te sluiten.


Het bestuur kiest niet voor dit scenario. Wij zijn er van overtuigd dat de charme van een vereniging juist is dat we dingen samen doen. Dat je daardoor een saamhorigheid kweekt die zorgt dat RHC een beetje van ons allemaal is.


Maar zo als het nu gaat, kan het niet langer. We zullen moeten een oplossing vinden voor het tekort aan vrijwilligersuren en tegelijkertijd onze organisatie strakker neerzetten. Als we zo door gaan branden we onze meest actieve vrijwilligers op en blijven de gaten in de organisatie elkaar opvolgen. Iedereen zal zich moeten realiseren wat het inhoudt om lid te zijn van een vrijwilligersvereniging en daarnaar moeten handelen. "Ik wil af en toe best iets voor de club doen” is niet voldoende om een vrijwilligersvereniging in stand te houden.


Wij dagen de leden uit: op 13 februari om 20.30 uur beleggen we een RHC conferentie. Dit is een open uitnodiging aan leden die bereid zijn om 8 uur per week te investeren in de Rijswijksche Hockey Club. Ik nodig hiertoe potentieel nieuwe vrijwilligers uit, maar ook degenen die dat nu al doen en willen blijven doen.


Met deze mensen gaan we:

-Inventariseren of we aan 20 vrijwilligers van 8 uur kunnen komen

-Vaststellen van een meer toekomstbestendige organisatie

-Strijdplan maken om de volgende 40 vrijwilligers binnen te halen namelijk zij die 4 uur per week aan de club willen en kunnen besteden.


Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb ik al de eerste aanmeldingen mogen ontvangen. Hierbij roep ik iedereen die de Rijswijksche Hockey Club een warm hart toedraagt en het feit dat we een vrijwilligersclub zijn belangrijk vindt op om zich aan te melden. In eerste instantie zoeken we dus leden en ouders die bereid zijn om 8 uur per week een verantwoordelijke taak binnen de vereniging op te pakken.


We hebben al veel vragen binnen gekregen bijvoorbeeld over wat voor functies het gaat. Dat kunnen we nog niet precies zeggen, want we gaan dat gezamenlijk vaststellen. We hopen op zoveel mogelijk verschillende competenties, maar de basis is dat men bereid is om veel tijd in de club te steken, zodat vele handen licht werk gaan maken. Een competentie die we in ieder geval missen is iemand die verstand heeft van personeelszaken en met name in relatie tot bedrijfscultuur.


Wie doet er met ons mee? Aanmelden kan door te mailen naar [email protected] of door aanwezig te zijn op vrijdag 13 februari 20.30 op het entresol in het clubhuis.


 

Met sportieve groet,

 

Geert-Willem van Weert

Voorzitter

06-22231945