Samenwerking in beeld

11 mei 2024

Lokale verhalen en actualiteiten, we delen ze graag met u via deze eerste editie van Rabobank Dichterbij Rijswijk-Ypenburg. In dit nieuwe online magazine vindt u korte verhalen in woord en beeld om u te inspireren en te informeren. Over mensen en onderwerpen die dichtbij zijn, uit uw woonplaats of daar vlakbij. Zoals over Richard van der Geest, de vierde generatie die aan het hoofd staat van familiebedrijf UTS Van der Geest Verhuizingen uit Rijswijk.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de eerste editie: https://magazine.rabobank.nl/RabobankRegioDenHaag/dichterbij-rijswijk-ypenburg-april2015/#1


Harmen Bosma
Rayondirecteur Rabobank Rijswijk-Ypenburg

P.S. Wilt u ook het (papieren) Dichterbij Magazine ontvangen, met daarin regionale en landelijke artikelen, columns en ledenaanbiedingen? Leden van onze bank ontvangen Dichterbij Magazine vier keer per jaar. Bij Rabobank kunnen klanten ook lid worden, kijk voor meer informatie over het lidmaatschap van Rabobank Regio Den Haag: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/regiodenhaag/leden/