Beroepsprocedure plofcirkel

22 mei 2024

Op 28 mei a.s. behandelt de Raad van State het beroep dat door de Stichting Sportaccommodatie RHC (SSRHC) is ingediend. Dit beroep is gericht tegen het bestemmingsplan dat de aanleg van een extra veld en uitbouw van het gebouw niet toelaat.

De gevolgen voor de club kunnen groot zijn - het is voor iedereen goed om hierover geïnformeerd te zijn. In het slechtste geval wordt het sportcomplex vanwege de veiligheid gesloten, maar die kans acht ik klein (maar niet nul). Laten we duimen op een goede uitkomst en dat we snel weer verder kunnen bouwen aan de toekomst van hockey in Rijswijk.


Het volledige beroepsschrift is te lezen op de site van SSRHC (www.ssrhc.nl).

Met sportieve groeten,

Koen Caminada
(voorzitter SSRHC)