VOG voor teambegeleiders

7 juli 2023
Helaas komen er regelmatig in de media berichten over misbruik van minderjarigen op sportclubs. Met onze bijna 800 jeugdleden kunnen onze ogen niet sluiten voor deze onaangename realiteit en realiseren ons, dat ook de Rijswijksche Hockey Club een aantrekkelijke plek kan zijn voor mensen met kwalijke bedoelingen met kinderen.

Vanuit de hockeybond en NOC*NSF wordt al enige tijd aangedrongen om maatregelen te nemen, waaronder het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hoewel we ons realiseren dat het verplicht stellen van een VOG alleen misstanden niet kan uitsluiten, hebben we toch besloten ons hierbij aan te sluiten. Het is immers onacceptabel wanneer in het geval van misbruik geconcludeerd wordt, dat de persoon in kwestie ontdekt zou zijn tijdens het aanvraagproces van zijn of haar VOG.

Het bestuur heeft daarom besloten dat met ingang van komend seizoen alle teambegeleiders van de jeugdteams van de Rijswijksche Hockey Club een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten kunnen overleggen. Dit geldt voor trainers, coaches en teammanagers. Dit geldt niet alleen voor externe begeleiders, maar ook voor onze eigen leden en ouders. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de teammanager van meisjes F3 die zich belangeloos ontfermt over de rijbeurten en de sinaasappelen van het team van haar dochter een VOG moet kunnen overleggen.

Daarnaast moeten begeleiders die geen lid zijn van een hockeyclub, een verklaring tekenen waarin zij zich conformeren aan het tuchtrecht van de KNHB. Dit is een eis van de hockeybond en maakt het mogelijk om mensen die zich misdragen, te kunnen weren van alle hockeyvelden.

Het aanvragen van een VOG is gratis wanneer wij de aanvraag opstarten. De aanvraag wordt vervolgens door de persoon in kwestie zelf thuis afgerond door middel van DigiD. De VOG wordt vervolgens op het eigen huisadres bezorgd. Nadere informatie over deze procedure zal later nog gepubliceerd worden.

Wij realiseren ons dat hiermee meedoen aan de Nederlandse trend van het collectief wantrouwen, maar wanneer er zich een incident voordoet dat hiermee was te voorkomen zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Wij rekenen op jullie medewerking.

Namens het bestuur,

Geert-Willem van Weert
Voorzitter