Concept agenda ALV

1 september 2024

Binnenkort zal de oproeping (convocatie) voor de jaarlijkse financiële Algemene ledenvergadering (ALV), die zal plaatsvinden op dinsdag 22 september 2015, weer naar alle leden worden verstuurd. Ook zal dan een bericht hierover -plus alle bijbehorende stukken- op de website geplaatst worden. Bijgaand treft u vooruitlopend hierop en ter kennisname reeds een exemplaar van de concept-agenda voor deze ALV. De definitieve agenda voor de ALV wordt uiterlijk een week voor de ALV gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
secretaris RHC

 
Bijlage