Convocatie ALV 22 september

13 september 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 22 september 2015. Bijgaand treft u de agenda aan. Hierin kunt u ook het voorstel contributie seizoen 15/16 vinden. Relevante stukken voor deze vergadering kunt u op onze website vinden onder
RHC | Publicaties  

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken –zoals het financieel jaarverslag, de begroting en de concept-notulen van de ALV van 23 juni jl.- op 22 september vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen. De concept-notulen zijn tevens opvraagbaar via [email protected]

Hopende u op 22 september aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler,
Secretaris RHC

 
Bijlage