Vrijwilligersovereenkomst

4 november 2024

Afgelopen weken hebben een aantal vrijwilligers ter ondertekening een overeenkomst, al dan niet tezamen met een Verklaring Tuchtrecht (‘VOT’), ontvangen. Daar deze overeenkomsten nog moeten worden medeondertekend door de voorzitter en het bestuurslid Jeugdhockey, verzoeken wij jullie, vanaf heden tot en met 14 november as., de door jullie getekende overeenkomst (in tweevoud) in de brievenbus van het clubhuis te deponeren. De brievenbus hangt naast de bestuurskamer.

Van maandag 23 november t/m vrijdag 27 november kunnen de overeenkomsten van 18.00u tot18.30u, en zaterdag 28 november van 11.00u tot 12.00u,bij Angelique Dello en/of Ellen van Weert worden opgehaald (in het clubhuis). Deze tijden gelden tevens voor de vrijwilligers die geen overeenkomst hebben ontvangen, maar wel nog een origineel VOG, een geldig identiteitsbewijs en/of VOT moeten laten zien c.q. overhandigen. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met de vrijwilligerscommissie via [email protected]