Lustrum één groot feest

18 april 2024
Beste Leden,

Het zal niemand ontgaan zijn dat we afgelopen weekend een fantastisch lustrum hebben gevierd. Twee dagen lang konden we genieten van het feest dat de lustrumcommissie met alle vrijwilligers had georganiseerd. Op zaterdag werden we getrakteerd op een mooi diner en geweldig feest met superband. Wij hebben weer veel oud-leden gezien die de gang naar RHC gemaakt hebben om nog eens met hun oude teamgenoten feest te vieren. Super dat ze er weer bij waren. Het feest was een succes voor jong en oud.

Zondag werd het helemaal te gek! De club was bijna te klein om alle aanwezigen te ontvangen. De fietsenstalling puilde uit en je kon elkaar zowaar kwijtraken in de drukte. Gelukkig zijn RHC-ers zeer gemoedelijke mensen, dus het was vooral erg gezellig. We kwamen natuurlijk ook ergens voor: een serieuze poging voor een vermelding in het Guiness Book of Records. Het was even spannend of het zou lukken, maar de opkomst was overweldigend, dus het record van 511 deelnemers is verpulverd en staat nu op 708! De opzet van de training met twee trainers op een podium is iets waar we over na kunnen denken, want dat zag er zeer professioneel uit en vraagt eigenlijk om herhaling.

Tijdens het lustrum werd er gewoon gespeeld. De meningen over het al dan niet spelen na een zware avond zijn verdeeld. De dames brachten het er wat beter van af dan de heren, maar een echte hockeyer kan natuurlijk gewoon presteren onder deze omstandigheden.

Het bestuur wil de lustrumcommissie, Yvonne, Wieteke, Matthieu, Mike, Guido en Boris  zeer hartelijk danken voor dit onvergetelijke weekend. Speciale dank voor Krista en George, die probeerden te doen of ze er niet zo veel mee te maken hadden. Ook dank voor alle vrijwilligers en sponsoren die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Het was buitengewoon geslaagd.

Namens het bestuur,

Geert-Willem van Weert
Voorzitter