Renovatie sportpark

6 april 2024

Voortgang Renovatie velden 1 en 2 en verbouwing van de kleedkamers

 

Omdat de bestuurlijke voortgang van de renovatie van de velden wat vertraging opliep, heeft de SSRHC in 2013 eerst de verbouwing van de entresol gerealiseerd. Inmiddels is het programma van eisen voor de renovatie van de kunstgrasvelden gereed. Binnen 24 uur nadat de laatste tent van het AB toernooi is vertrokken gaat de schop in de grond op 8 juli 2013. De werkzaamheden zullen 2 september 2013 worden afgerond. De openbare aanbesteding vindt nu plaats; duidelijkheid over de gunning is voorzien in mei 2013.

 

We krijgen een fraai complex met prachtige nieuwe velden en de herinrichting van de kleedkamers.

 

Highlights programma van eisen:

 

 • Veld 1: zeer hoog niveau van speelkwaliteit mat semi-waterkunstgras (afgeleid van een waterveld), inclusief beregening. Specificaties: een monofilament gekrulde donkergroene mat met en oranje/rode uitloopstrook van minimaal 500.000 filamenten per m2.
 • Veld 2: een hoog niveau van speelkwaliteit mat semi-zandkunstgras, inclusief beregening. Specificaties: een gefibrilleerde micro gekroesde donkergroene mat met oranje/rode uitloopstrook.
 • Een tegelpad tussen beiden velden van 3,5 meter. Zowel veld 1 als veld 2 worden verlegd; elk veld schuift ongeveer 2 meter op.
 • Er komt een videotoren achter veld 1.
 • Het realiseren van veel nieuw tegelwerk dat ruim is t.o.v. de norm.
 • Tribune: langs veld 1 komt het dijkje terug. Nu slechts een tribune aanwezig van twee treden hoog, maar nieuwe tribune over een tweemaal zo lang traject (circa 45 meter).
 • Beregening via ‘pop ups’ uit het veld.
 • Nieuw hekwerk en ballenvangers van hoge kwaliteit; zwarte poedercoating zoals rondom veld 3.
 • Extra E8-tal-cirkels in gele belijning zal worden aangebracht op veld 2.
 • Er komen fraaie plexiglas dugouts; zie de foto’s. Zowel op veld 1 als op veld 2.
 • De huidige 8 lichtmasten blijven in gebruik en ook de goals worden niet vervangen.
 • De entree van de velden wordt verlegd van de kopse kant naar het nieuwe middenpad, ook om meer greep te krijgen op dat louter bevoegden het veld betreden (spelers, trainers of coaches) en onbevoegden (ouders) kunnen worden geweerd tijdens de wedstrijden en trainingen; zie de plattegrond van het nieuwe complex.
 • Er komt ter hoogte van de garageboxen een extra poort naar veld 1 ten behoeve van minigoals bij de garage.
 • Er komen aan beide zijden van veld 2 uitsparingen voor de goals voor de E8tal-velden en keeperstrainingen.
 • Er worden extra afvalbakken geplaatst om het complex schoon te houden.
 • Er wordt voorzien in bedrading voor geluid en een scoreboard tussen veld 1 en 2. Aanschaf (of verplaatsing) van een scoreboard is nog niet voorzien en zal uit additionele middelen gefinancierd moeten worden.
 • Er wordt extra opslagruimte via een garagebox gerealiseerd (te plaatsen aan de slootkant).
 • Beide kleedkamers worden gefaseerd in elk twee kleinere kleedruimten gesplitst; vanuit alle 4 de nieuwe kleedruimten is toegang tot de douches. Tevens wordt veel nieuwe bergruimte & lockers gecreëerd. De kleinere kleedkamers kunnen functioneel ook als elftalkamer worden gebruikt. Zie 3D-impressie voor een eerste indruk.
 • Er zijn vele vergunningen aangevraagd (we hebben 100 blz. schoon aan de haak ingediend).

 

Tijdsplanning veldrenovatie

 

 • In samenspraak met het bestuur van RHC is overeengekomen dat de renovatie van de velden 1 en 2 start op 8 juli 2013; daags na AB-toernooi gaat de schop de grond in.
 • Werkduur: ca. 8-10 weken.
 • Speelklaar: 2 september 2013
 • Oplevering en goed gekeurd: 30 september 2013
 • Rapportage van goedkeuring: week 44 2013
 • Bij het overschrijden van de gestelde opleverdatum zal een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 1.000, - per dag per veld.
 • Goed anticiperen lijkt nodig om een goede voorbereiding van het hockeyseizoen niet in de weg te zitten. Vorige keer bij aanleg KG 3 verliep alles gladjes, laten we hopen op herhaling (maar ook rekening houden met tegenvallende tijdslijnen).

 

Geld en zo

 

 • De Gemeente Rijswijk neemt een investering van ongeveer een half miljoen euro (exclusief btw) voor haar rekening.
 • De SSRHC financiert 22.500 euro in de aanleg van de beregeningsinstallatie op veld 2. Daarnaast financiert de SSRHC de garagebox, de videotoren, de bekabelingen, de verbouwing van de kleedruimten en zo meer. Samen gaat het om een investering van ongeveer 50 mille (exclusief btw) die uit eigen middelen zullen worden gefinancierd.
 • Daarnaast betaalt de SSRHC de jaarlijkse extra onderhoudskosten van de semiwatervelden die geschat worden op 9.500 euro per jaar. Hierdoor stijgt de jaarlijkse huursom van de SSRHC aan de Gemeente Rijswijk met circa 50 procent.

 

Downloads

 

Voor de nieuwsgierigen: het gehele PVE en de tekeningen kunnen worden geraadpleegd. Klik hier:

 

 1. Programma van eisen renovatie velden
 2. Inrichtingstekeningen complex 1
 3. Inrichtingstekeningen complex 2
 4. Dug-outs velden 1 en 2
 5. Impressie kleedkamers 3D

 

 

Het belooft een drukke bouwperiode te worden voor de SSRHC.

 

 

Projectgroep renovatie kunstgrasvelden 1 en 2

Koen Caminada, Frank Gubbens en Paul Voorn

(SSRHC)