OUD-RHC | Publicaties

Bestuur algemeen
Statuten
Huishoudelijk Reglement (versie 2018)

Bestuur beleid
Bestuursreglement Alcohol in sportkantines, maart 2016
Toelatings- en wachtlijstbeleid, juni 2014
Protocol ongewenste intimiteiten, mei 2013
Gedragsregels Sexuele Intimidatie van NOC*NSF
Arbitrageplan, juni 2011


Bestuur privacy
Privacybeleid RHC, juni 2018
Privacyverklaring RHC, juni 2018
Gebruiksvoorwaarden RHC-website en App, juni 2018
Do's and Dont's RHC Omgaan met vertrouwelijke gegevens

Bestuur Algemene Ledenvergadering
Met ingang van medio 2016 zijn ALV-stukken voor leden van RHC te raadplegen achter de inlog van de RHC website

Jaarverslag RHC 2015-2016
ALV presentatie Bestuur 21 juni 2016

Notulen ALV 22 september 2015
ALV presentatie bestuur RHC 22 september 2015

Notulen ALV 23 juni 2015
Jaarverslag 2014-2015
ALV presentatie Bestuur 23 juni 2015

Notulen ALV 22 september 2014
ALV presentatie bestuur RHC 22 september 2014

Notulen ALV 24 juni 2014
ALV presentatie Bestuur 24 juni 2014
Jaarverslag 2013-14

Notulen ALV 24 september 2013
ALV presentatie Bestuur 24 september 2013

Notulen ALV 25 juni 2013
ALV presentatie Bestuur 25 juni 2013
ALV presentatie SSRHC 25 juni 2013
Jaarverslag 2012-2013
Bijlage 1 bij het jaarverslag 2012-2013
Bijlage 2 bij het jaarverslag 2012-2013

Notulen ALV 18 september 2012
ALV presentatie 18 september 2012

Notulen ALV 26 juni 2012
ALV presentatie 26 juni 2012
Jaarverslag 2011-2012

Notulen ALV 13 september 2011
Financiƫle ALV presentatie 13 september 2011

Notulen ALV 28 juni 2011
ALV presentatie 28 juni 2011
Jaarverslag 2010-2011

Technische Commissie
RHC Hockeyplan 2.0

Leerdoelen, Oefenstof en Technieken 2.0

Jeugdcommissie
Coachboek 2012 - 2013