Agenda
25-8  Bestuursvergadering
30-8  Trainersworkshop #1
1-9  Coach-& Manageravond #1
3-9  Spelbegeleidersavond
8-9  Bestuursvergadering
8-9  Coachavond #2
22-9  Bestuursvergadering
Hele agenda
Sponsor nieuws
Hockey | Arbitrage 
Spelregels 2018-2019

Voor het seizoen 2018-2019 is er 1 spelregel aangepast m.b.t. spelen boven de schouders bij jeugdwedstrijden:

Sticks ook toegestaan bij de junioren
Tot en met afgelopen seizoen was sticks alleen toegestaan bij de senioren en veteranen, niet bij de junioren. De KNHB was van mening dat deze regel bij het jeugdhockey eventueel tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Inmiddels zijn er goede ervaringen opgedaan met deze regel bij de senioren. Daarom wijzigt de KNHB haar standpunt met ingang van het nieuwe seizoen. Bovendien mag de hoge bal in alle junioren-categorieën wel gespeeld worden. Ook junioren mogen vanaf seizoen 2018-2019 de bal dus boven de schouder met de stick spelen. De KNHB heeft de verwachting dat deze aanpassing het aanleren van het technisch goed ontvangen van de hoge bal stimuleert, zoals dat ook bij de seniorenteams is gebeurd. De regelwijziging maakt tenslotte ook dat de regels bij de junioren aansluiten op het internationale spelreglement.
Het spelreglement veldhockey is met ingang van het nieuwe seizoen aangepast en stelt met betrekking tot deze regel (artikel 9.6) het volgende: Spelers mogen op een gecontroleerde manier de bal op elke plaats in het veld stoppen, ontvangen, laten afketsen en spelen op elke hoogte inclusief boven schouderhoogte, mits dit niet gevaarlijk is en het niet leidt tot gevaarlijk spel.

Zie ook hieronder de briefing die de KNHB heeft opgesteld voor C en C+ scheidsrechters.


- Arbitrageplan RHC: klik hier.
- Briefing clubscheidsrechters 2018 - 2019: klik hier.

- Reglement Veldhockey 11-tal vanaf 1 augustus 2012: klik hier.
- Spelregels 2017-18 E-jeugd (6- en 8-tal hockey): klik hier.
- Spelregels 2017-18 F-jeugd (3-tal hockey): klik hier.
- Spelregels zaalhockey 2017 - 2018: klik hier.

Arbitragecommissie
De commissie bestaat dit seizoen uit Robert Zalmé, Jonathan Spuij en Pieter van Meeteren en is te bereiken via e-mailadres [email protected]Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Dus alle vragen en opmerkingen over arbitrage graag via dit e-mailadres. Maar een van de commissieleden aanspreken kan natuurlijk ook altijd.

Communicatie arbitrage
Het is de bedoeling dat wij zeer regelmatig informatie over arbitrage op de site plaatsen. Daarnaast zal er ook per e-mail informatie worden gestuurd naar de scheidsrechters.

Opstellen scheidsrechters
Het opstellen van scheidsrechters zal zoveel mogelijk gebeuren op basis van ervaring en niveau van de scheidsrechters. Daarnaast is het niet de bedoeling dat scheidsrechters worden opgesteld die zelf op die dag een uitwedstrijd hebben. De opstelling van de scheidsrechters zal normaal gesproken uiterlijk op maandagavond gebeuren en zal er een e-mail gestuurd worden naar de betreffende scheidsrechters.

Bij verhindering moet zelf voor vervanging worden gezorgd. Wel graag de naam van de vervanger doorgeven via [email protected]Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken Voor de zondag zullen er alleen voor Dames-1 scheidsrechters met naam worden opgesteld. Voor de overige scheidsrechters zal alleen "het team” worden opgesteld dat voor scheidsrechters moet zorgen. De aanvoerders/aanvoersters zullen hierover aan het begin van de week worden geïnformeerd. Binnen het team moet dan zelf de arbitrage worden geregeld.

Het niet komen opdagen voor een fluitbeurt
Sancties voor het niet komen opdagen voor een fluitbeurt staan vermeld op de RHC onder arbitrage:
In augustus 2007 heeft het bestuur besloten dat als je niet komt fluiten - en je hebt je niet goed afgemeld - dit de sancties zijn:
1. je naam wordt in het clubblad/op site gepubliceerd en als je voor het eerst niet komt: je wordt twee keer achter elkaar bij thuiswedstrijden opgesteld om te fluiten;
2. als je voor de tweede keer niet komt: schorsing voor 1 wedstrijd en wederom twee weken achter elkaar opgesteld om te fluiten (thuiswedstrijden i.v.m. de schorsing doen hier niet ter zake);
3. als je voor de derde keer niet komt: je afwezigheid wordt voorgelegd aan het Bestuur die dan passende maatregelen zal nemen;
4. eventuele door de KNHB opgelegde boetes met betrekking tot je niet verschijnen worden op het team waartoe de scheidsrechter behoort verhaald.

Begeleiding scheidsrechters
Dit seizoen gaan we proberen om elk weekend een aantal scheidsrechters te begeleiden. De bedoeling hiervan is om scheidsrechters aanwijzingen en tips te geven over het fluiten van een wedstrijd. Tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd zullen de begeleiders kort met de scheidsrechter spreken om de wedstrijd te bespreken. In het wedstrijdschema staat de begeleiding genoemd als die staat ingepland. De begeleiding zal gebeuren door Roland Drewel, Sebastiaan Boone, Gert Jan Spuij, Pim Koersen, Wouter Koersen, Michel d’Fonseca, Jonathan Spuij, Robert Zalmé en Pieter van Meeteren.

Cursus C-kaart
Ook dit jaar is het de bedoeling dat alle jeugdleden die 15 jaar worden hun C-kaart gaan halen.
Nieuw dit seizoen is dat de cursus niet meer gedurende vier à vijf avonden wordt gegeven maar dat dit via E-learning gaat. Dit betekent dat cursisten na een korte introductieavond zelf achter hun computer de cursus moeten volgen. Aan het einde is er dan nog één avond met praktische tips en aanwijzingen en een proefexamen. Daarna is er nog één examenavond.

Het volgen van de cursus en het behalen van de C-kaart is verplicht!

Begeleiden Jongste jeugd wedstrijden
Voor de F-teams en eerstejaars E-teams is het de bedoeling dat vanaf de tweede periode (na de herfstvakantie) de wedstrijd begeleid gaat worden door één ouder van het team en één jeugdlid. Vooral het begeleiden voor deze teams is van zeer groot belang en er is gebleken dat dit door ouders beter kan worden gedaan dan door jeugdleden.

In de het wedstrijdschema zal er dus nog maar één jeugdlid staan opgesteld en daarnaast zal het team zelf voor een ouder zorgen.

Cursus C-jeugd
Ook voor de C-jeugd die voor het eerst een wedstrijd gaat begeleiden in de Jongste Jeugd zal er een cursusavond worden gehouden.

Cursus C-kaart ouders / senioren
Het is gebleken dat nog een groot aantal senioren geen C-kaart heeft, terwijl dit wel verplicht is. Daarom zullen wij in november een examen voor senioren plannen. De precieze datum volgt binnenkort. Daarnaast zijn ouders die een keer willen fluiten natuurlijk ook van harte welkom om hun C-kaart te behalen.

Namens de arbitragecommissie
Pieter van Meeteren [email protected]Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken