OUD-RHC | Lid worden

Lid worden
Lid worden doe je door eerst het inschrijfformulier in te vullen. Na invulling en ondertekening stuur je het formulier op naar de ledenadministratie. Daar wordt het formulier verwerkt en wordt er bij de Jongste Jeugd-, Jeugd- dan wel Seniorencommissie melding gemaakt van de nieuwe inschrijving. Van de ledenadministratie ontvang je een bevestiging van de inschrijving en kom je automatisch op de wachtlijst te staan. De betreffende lijncoördinator neemt contact met jou op over de (on)mogelijkheden. Zolang je op 30 september nog geen 5 jaar bent, wordt er geen contact opgenomen.

Ik sta op de wachtlijst. En nu?
Zodra er binnen de betreffende lijn ruimte is voor nieuwe leden, ontvang je een oproep van de betreffende lijncoördinator. Zolang er geen ruimte is, krijg je geen bericht.

Kan ik niet eerst een paar keer meedoen?
RHC kent een introductieperiode voor elk aankomend lid. Dit betekent dat je, nadat je bent opgeroepen, eerst drie weken meetraint als proeflid. Na deze drie weken kun je besluiten om af te zien van het lidmaatschap. Gedurende deze introductie is geen contributie verschuldigd. Je kunt alleen worden opgeroepen voor het proeflidmaatschap als je ingeschreven bent. Alle nieuwe leden tot 10 jaar krijgen eenmalig een hockeystick van ons cadeau!

Als je nog vragen hebt over deze procedure dan kun je terecht bij de betreffende lijncoördinator. Vermeld altijd de geboortedatum zodat wij de vraag gericht kunnen beantwoorden.

Het inschrijfformulier
Voordat je hieronder op de knop drukt om naar het inschrijfformulier te gaan, is het goed om te weten dat er op het inschrijfformulier aan je wordt gevraagd of je bekend bent met onze Statuten, Huishoudelijk Reglement en Huisregels. Daarnaast wordt om jouw akkoord gevraagd inzake Privacy en het gebruik van onze website en app. Hieronder tref je eerst de relevante stukken aan. Lees deze goed door en vul daarna pas het inschrijfformulier in.

Statuten
Huishoudelijk Reglement (versie 2018)
Huisregels
Privacybeleid RHC, juni 2018
Privacyverklaring RHC, juni 2018
Gebruiksvoorwaarden RHC-website en App, juni 2018


 

Gedurende het seizoen lid worden
Het seizoen start in augustus en eindigt in juni. Aan het begin en einde van het seizoen organiseren we een open dag. Maar ook gedurende het seizoen is het mogelijk om lid te worden. Als je aan het einde van- of pas na het zaalseizoen lid wordt, dan betaal je minder contributie. Dit geldt voor alle jeugdleden en voor senioren die niet aan zaalhockey meedoen.
 
Zaallidmaatschap
Als senior kan je ook alleen gedurende de zaalperiode (december tot en met februari) lid worden. Ook al ben je lid bij een andere vereniging voor veldhockey, bij ons kan je meedoen met zaalhockey. Je wordt dan alleen gedurende de zaalperiode lid van onze vereniging en wordt toegevoegd aan een RHC-team. De contributie wordt hiervan jaarlijks vastgesteld. Indien je alleen gedurende het zaalseizoen lid wordt, ben je geen inschrijfgeld verschuldigd.

Contributie 2019-2020 (vastgesteld door de ALV van 27 september 2019)

Inschrijfgeld (eenmalig)

80,00

Senioren

260,00

(exclusief zaalhockey)

Zaalhockey senioren

70,00

Zaalhockey senioren extern

110,00

(niet veldspelend bij Rijswijk)

Zaalhockey junioren extern

95,00

(niet veldspelend bij Rijswijk)

Jeugd A t/m D

290,00

(inclusief zaalhockey)

Jeugd 2E

265,00

(inclusief zaalhockey)

Jeugd 1E

245,00

(inclusief zaalhockey)

Jeugd F

200,00

(exclusief zaalhockey)

Benjamins

180,00

(exclusief zaalhockey)

Kabouters

150,00

Ukkies (0 - 5 jaar)*

50,00

Trim- en trainingsleden

215,00

Buitengewone leden

100,00

Donateur

50,00

* Kan alleen worden aangevraagd voor het pasgeboren (< 6 mnd) kindje/broertje/zusje van een huidig RHC-lid.

In de ALV van 18 september 2012 is besloten om te late betalingen te belasten met administratiekosten van EUR 15,-. Daarnaast kan het lid bij wanbetaling worden uitgesloten van deelname aan door de RHC en KNHB georganiseerde activiteiten.

Voorts heeft de ALV ingestemd met het voorstel om administratiekosten van EUR 30,- in rekening te brengen indien een lid zich binnen zes maanden uitschrijft en weer aanmeldt.