Lidmaatschap | Opzeggen

Beëindigen van je lidmaatschap
Wat jammer dat je erover nadenkt onze club te willen/moeten verlaten. We hopen dat je er goed over nagedacht hebt voordat je tot deze beslissing bent gekomen.

Opzeggen?
Doe dat het liefst voor 1 mei! Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alles ook op tijd voor jou geregeld kan worden. Aan opzeggen zitten ook bepaalde administratieve handelingen (denk bijv. aan jouw KNHB-lidmaatschap). Daarnaast helpt het ons en jouw (oud) teamgenoten naar een juiste teamindeling voor het volgende seizoen. Een (mondelinge) melding bij bijvoorbeeld een lijncoördinator of een commissielid is onvoldoende. Opzeggen van het lidmaatschap doe je via het opzegformulier achter de inlog (club/opzegformulier | periode april-juni) met opgaaf van reden. De uiterste opzegdatum is 2 juni (zie verder).

Opzeggen onder voorbehoud?
Eventuele opzeggingen 'onder voorbehoud' moeten we omwille van andere leden behandelen als opzegging. Een uitzondering hierop vormen alleen eindexamenkandidaten die over het algemeen pas kort na 1 juni kunnen aangeven of zij geslaagd zijn. 

Toch weer lid worden?
Het komt voor dat je je lidmaatschap hebt opgezegd en daar later spijt van krijgt. Je kunt je dan weer opnieuw aanmelden. We gaan dat voor je regelen, echter zullen we in jouw geval dan wel extra administratiekosten in rekening moeten brengen.

Na 2 juni opzeggen
De uiterste opzegdatum is 2 juni. Na die datum kan je alleen opzeggen via [email protected] en ben je contributie verschuldigd. Dit bedrag moet worden voldaan en is niet terug vorderbaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Zie ook artikel 8 lid 8 van de Statuten.

Persoonlijke gegevens na beëindiging lidmaatschap
Na opzegging blijven je persoonlijke gegevens in ons administratiesysteem bewaard. We vinden het namelijk leuk je uit te nodigen voor een (lustrum)feest. Wanneer je wilt dat al je persoonlijke gegevens direct wordt verwijderd kan je dit kenbaar maken bij jouw opzegging.