Notulen ALV 25 juni beschikbaar

27 augustus 2024
De notulen van de Algemene Ledenvergadering en de presentaties die tijdens deze vergadering zijn gehouden staan hieronder ter inzage. Tevens hebben nog enkele aanpassingen in het jaarverslag plaatsgevonden.

Bestuur Algemene Ledenvergadering
Notulen ALV 25 juni 2013
ALV presentatie Bestuur 25 juni 2013
ALV presentatie SSRHC 25 juni 2013
Jaarverslag 2012-2013
Bijlage 1 bij het jaarverslag 2012-2013
Bijlage 2 bij het jaarverslag 2012-2013