RHC | Vertrouwenscontactpersoon

Wij hechten grote waarde aan vertrouwen, veiligheid, sportiviteit en plezier. Dat betekent dat je je binnen RHC veilig moet voelen en plezier beleven aan de hockeysport. We willen voorkomen dat je in aanraking komt met onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, gepest worden, beschuldiging, uitsluiting, ongepast of grensoverschrijdend gedrag (de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt) of als je je in algemene zin niet veilig voelt.

De vertrouwenscontactpersonen (VCP's) zijn er voor jou! Ze zijn onafhankelijk, ongebonden en handelen in strikt vertrouwen. Zij fungeren als eerste opvang voor spelers, trainers, coaches, teammanagers, ouders, commissieleden, bestuur, toeschouwers met een vraag of klacht op geldende gedragsregels. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersonen zijn opgeleid door en werken vanuit de principes van het NOC*NSF. Daarbij geldt, snel en veilig melden, erover praten, strikte vertrouwelijkheid en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling wordt voorkomen.

RHC heeft 2 vertrouwenscontactpersonen (een vrouw en een man) en zijn laagdrempelig bereikbaar voor iedereen, op wedstrijddagen regelmatig aanwezig en altijd aanspreekbaar. Verder zijn zij bereikbaar per e-mail (zie Wie doet Wat). 

De vertrouwenscontactpersonen zijn onafhankelijk, onbezoldigd, handelen vanuit reglementen Rijswijksche HC en zijn alleen verantwoording schuldig aan de Algemeen Leden Vergadering.